شولم پیکچر روشَنهَ دنیا مرا تاریک مَکَه مَش،دیلی سونی مونو اَیکو خاکَهَ وَش،مرا دنیا بی اشتۀ سو نِداره،بدا دیل اشته مَندِنهَ ببو خش http://rezascania.mihanblog.com 2018-04-25T10:27:39+01:00 text/html 2017-10-26T08:08:26+01:00 rezascania.mihanblog.com Eng Mohammad Reza پاورپوینت بررسی نظریات جدید در ساختارهای پویا و منعطف http://rezascania.mihanblog.com/post/334 <div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://hamkarfile.ir/product/2752/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7+%D9%88+%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%B7%D9%81++/1612" target="_blank">پاورپوینت بررسی نظریات جدید در ساختارهای پویا و منعطف </a></h5><p><a href="http://hamkarfile.ir/product/2752/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7+%D9%88+%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%B7%D9%81++/1612" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/772b77236c1fbd9f5ca8d47e1387255d.png" alt="پاورپوینت بررسی نظریات جدید در ساختارهای پویا و منعطف "></a>عنوان: پاورپوینت بررسی نظریات جدید در ساختارهای پویا و منعطف <br>فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)<br>تعداد اسلاید: 38 اسلاید<br><br>دسته: مموعه مدیریت و مدیریت اجرایی ( ویژه ارائه کلاسی درس مبانی سازمان و مدیریت- مدیریت عمومی- اصول مدیریت- تئوریهای مدیریت پیشرفته )<br><br></p><div align="justify ">این فایل شامل پاورپوینتی در زمینه " بررسی نظریات جدید در ساختارهای پویا و منعطف "بوده و در 38 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) برای درسهای مبانی سازمان و مدیریت- مدیریت عمومی - اصول مدیریت و تئوریهای مدیریت پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت و مدیریت اجرایی در طح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:<br></div>چکیده<br>مقدمه<br>جایگاه ساختار ساده در ساختار سازمانی<br>نقاط قوت و ضعف ساختار ساده<br>مواقع استفاده از ساختار ساده<br>مطالعه شــاین در زمینه شناسایی ابعاد سه گانه<br>ساختار غیررمی<br><br>تكامل ساختار<br>مشخصه های سازمانهای ماشینی<br>سازمانهای شبکه ای<br>ویژگی های عمده ساختـــارهای شبکه ای<br>سازمانهای ستاره ای شکل یا خوشه ستاره ای<br>سازمانهای تار عنکبوتی<br>سازمانهای پارندی <br>سازمان مجازی<br>سازمانهای تخیلی<br>ویژگیهای سازمانهای تخیلی<br>سازمانهای خوشه ای<br>نتیجه گیری<br>منابع و ماخذ<br><br>پاورپوینت تهیه شده قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.<br> <a href="http://hamkarfile.ir/product/2752/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7+%D9%88+%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%B7%D9%81++/1612" target="_blank" class="buy"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></div></div>" target="" title="پاورپوینت بررسی نظریات جدید در ساختارهای پویا و منعطف "&gt;پاورپوینت بررسی نظریات جدید در ساختارهای پویا و منعطف&nbsp; text/html 2017-10-26T08:07:46+01:00 rezascania.mihanblog.com Eng Mohammad Reza تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان http://rezascania.mihanblog.com/post/333 <div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://hamkarfile.ir/product/2753/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%86%D9%86%D8%AF+%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%86%D8%B4%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/1612" target="_blank">تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان</a></h5><p><a href="http://hamkarfile.ir/product/2753/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%86%D9%86%D8%AF+%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%86%D8%B4%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/1612" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/316fdffa18445ebb76f4353ac1478662.jpg" alt="تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان"></a>عنوان: تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان<br>دسته: حقوق<br>فرمت: ورد (قابل ویرایش)<br>تعداد صفحات: 15 صفحه<br><br>این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان " می باشد که در حجم 15 صفحه با فرمت ورد تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق ورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:<br>تعریف شرکتهای چندملیتی<br>تاریخچه پیدایش شرکت های چند ملیتی<br>ساختار شرکت های فراملیتی<br>توانمندی های شرکت های چند ملیتی ( مزایا )<br>نقاط ضعف شرکت های فراملیتی<br>نحوه عملکرد شرکت های چند ملیتی<br>نقش و جایگاه شرکت های فراملی در تجارت جهانی<br>جایگاه آینده شرکت های فراملی<br> منابع<br>تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.<br> <a href="http://hamkarfile.ir/product/2753/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%86%D9%86%D8%AF+%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%86%D8%B4%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/1612" target="_blank" class="buy"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p></div></div>" target="" title="تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان"&gt;تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان text/html 2017-10-26T08:06:44+01:00 rezascania.mihanblog.com Eng Mohammad Reza پاورپوینت گونه شناسی فرهنگ http://rezascania.mihanblog.com/post/332 <div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://hamkarfile.ir/product/2754/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+/1612" target="_blank">پاورپوینت گونه شناسی فرهنگ </a></h5><p><a href="http://hamkarfile.ir/product/2754/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+/1612" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/9565bba0cd4c30637a33d99385e9c3db.jpg" alt="پاورپوینت گونه شناسی فرهنگ "></a>عنوان: پاورپوینت گونه شناسی فرهنگ<br>دسته: رشته های امور فرهنگی- روان شناسی و علوم تربیتی - جامعه شناسی<br>فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)<br>تعداد اسلاید: 21 اسلاید<br><br></p><div align="justify ">این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان « گونه شناسی فرهنگ » می باشد که در حجم 21 اسلاید تهیه شده است که می تواند به عنوان کار کلاسی ( ارائه در کلاس به شکل سمیناریا کنفرانس) رشته های امور فرهنگی، روان شناسی و علوم تربیتی و جامعه شناسی مورد استفاده قرار گیرد ، بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:<br></div>چهار چهره فرهنگی مهم در جهان = فرهنگ جهانی<br>فرهنگ داوس<br>فرهنگ دانشگاهی = كلوپ فكری<br>فرهنگ جهان مك<br>فرهنگ پروتستانتیسم اوانگلیك<br>انوع شخصیت و فرهنگ<br>تقسیم بندی فرهنگ ها = راث بنه دیكت<br>تقسیم بندی فرهنگ ها = تریاندیس<br>تقسیم بندی فرهنگ ها = دیوید ریز من<br>تقسیم بندی فرهنگ ها = ابرام كاردینر<br>تقسیم بندی فرهنگ ها = لینتون<br><br>پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.<br><br> <a href="http://hamkarfile.ir/product/2754/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+/1612" target="_blank" class="buy"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></div></div>" target="" title="پاورپوینت گونه شناسی فرهنگ "&gt;پاورپوینت گونه شناسی فرهنگ text/html 2017-10-26T08:04:22+01:00 rezascania.mihanblog.com Eng Mohammad Reza تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت http://rezascania.mihanblog.com/post/331 <div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://hamkarfile.ir/product/2755/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%B9+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%AB%D8%A8%D8%AA/1612" target="_blank">تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت</a></h5><p><a href="http://hamkarfile.ir/product/2755/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%B9+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%AB%D8%A8%D8%AA/1612" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/0dda77f47885e7b2c249079e205445df.jpg" alt="تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت"></a>عنوان: تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت<br>دسته: حقوق<br>فرمت: ورد (قابل ویرایش)<br>تعداد صفحات: 40 صفحه<br>همراه با منابع و رفرنس دهی داخل متن<br><br></p><div align="justify ">این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " بررسی اشتباه درمقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت " می باشد که در حجم 40 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی داخل متن تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:<br></div>چکیده<br>مقدمه<br>بررسی ماده 149 قانون ثبت<br>مفاد ماده 149 قانون ثبت<br>خاص بودن شمول ماده 149 قانون ثب<br>مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت<br>هیئت نظارت<br>رؤسای واحدهای ثبتی<br>شورای عالی ثبت<br>دیوان عدالت اداری<br>اضافه مساحت و رویه عملی ادارات ثبتی<br>بررسی ماده 355 قانون مدنی<br>مفهوم خیارتخلف از شرط وصف<br>کلی یا عین معین بودن موضوع معامله ماده 355 قانون مدنی<br>عام الشمول بودن حکم مندرج در ماده 355 قانون مدنی<br>تخییری و تمثیلی بودن ضابطه مندرج در ماده 355 قانون مدنی<br>تخییری یا امری بودن<br>حصری یا تمثیلی بودن<br>بررسی فقهی و قضائی ماده 355 قانون مدنی<br>ماده 355 قانون مدنی در رویه قضائی<br>ماده 355 قانون مدنی و سابقه فقهی<br>مقایسه مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدنی<br>فرض نسخ یا عدم نسخ ماده 355 قانون مدنی با الحاق ماده 149 قانون ثبت<br>ارتباط مرجع بین مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدنی<br> نتیجه<br>منابع<br><br>تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.<br> <a href="http://hamkarfile.ir/product/2755/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%B9+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%AB%D8%A8%D8%AA/1612" target="_blank" class="buy"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></div></div>" target="" title="تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت"&gt;تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت text/html 2017-10-26T08:03:42+01:00 rezascania.mihanblog.com Eng Mohammad Reza تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران http://rezascania.mihanblog.com/post/330 <div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://hamkarfile.ir/product/2756/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D9%82%D9%87%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B6%D8%B1%D8%B1+%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%D9%82%D9%87+%D9%88+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/1612" target="_blank">تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران</a></h5><p><a href="http://hamkarfile.ir/product/2756/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D9%82%D9%87%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B6%D8%B1%D8%B1+%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%D9%82%D9%87+%D9%88+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/1612" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/5abd08615986efbcc50a528a472cdcb1.jpg" alt="تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران"></a>عنوان: تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران<br>دسته: حقوق<br>فرمت: ورد (قابل ویرایش)<br>تعداد صفحات: 44 صفحه<br></p><div align="justify ">این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران " می باشد که در حجم 44 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی داخل متن تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:<br></div>چکیده<br>مقدمه<br>الف) انگیزه انتخاب موضوع<br>ب) اهمیت و اهداف تحقیق<br>ج) سوالات و فرضیه های تحقیق<br>د) پیشینه تحقیق<br>ه) روش تحقیق<br>1 - مفهوم و هدف مسئولیت مدنی<br>1ـ1ـ مفهوم مسئولیت مدنی<br>1 – 2 – هدف مسئولیت مدنی<br>1 – 2 – 1 – جلب رضایت زیاندیده<br>1-2 – 2 – هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با عامل ورود زیان<br>2 – اقسام مسئولیت مدنی<br>2 – 1 – مفهوم مسئولیت قراردادی<br>2 – 2 – ماهیت مسئولیت قراردادی<br>2 – 3 – مفهوم مسئولیت قهری<br>2 – 4 – ماهیت مسئولیت قهری<br>3 – ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی<br>3 – 1 – فعل زیانبار<br>3 – 2 – ورود ضرر<br>3 – 3 – رابطه علیت بین عمل زیانبار و ورود ضرر<br>3 – 4 – تقصیر<br>4 – ارکان تحقق مسئولیت قراردادی<br>4 – 1 – وجود قرارداد معتبر<br>4 – 2 – ورود ضرر<br>5 – وحدت یا دوگانگی نظام مسئولیت<br>6 – نظریه دوگانگی (ثنویت) نظام مسئولیت<br>6 – 1 – تفاوت در مبنا<br>6 – 2 – تفاوت در تقصیر و اثبات آن<br>6 – 3 – تفاوت در اهلیت و میزان خسارت قابل مطالبه<br>6 – 4 – تفاوت در سایر مشخصات<br>7 – 1 – ادله قائلین به یگانگی دو نظام<br> 7 – 2 – 1 – یکسانی از حیث مبنا<br>7 – 2 – 2 – یکسانی از حیث مفهوم تقصیر و اثبات آن<br> <a href="http://hamkarfile.ir/product/2756/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D9%82%D9%87%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B6%D8%B1%D8%B1+%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%D9%82%D9%87+%D9%88+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/1612" target="_blank" class="buy"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></div></div>" target="" title="تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران"&gt;تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران text/html 2017-10-26T08:03:03+01:00 rezascania.mihanblog.com Eng Mohammad Reza پاورپوینت نقد و بررسی دیدگاه صاحبنظران کلاسیک مدیریت http://rezascania.mihanblog.com/post/329 <div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://hamkarfile.ir/product/2757/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%86%D9%82%D8%AF+%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%DA%A9+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+/1612" target="_blank">پاورپوینت نقد و بررسی دیدگاه صاحبنظران کلاسیک مدیریت </a></h5><p><a href="http://hamkarfile.ir/product/2757/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%86%D9%82%D8%AF+%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%DA%A9+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+/1612" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/eca3bf26a508dbd4cebe1cf3c7f0d2f0.jpg" alt="پاورپوینت نقد و بررسی دیدگاه صاحبنظران کلاسیک مدیریت "></a>عنوان: پاورپوینت نقد و بررسی دیدگاه صاحبنظران کلاسیک مدیریت<br>فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)<br>تعداد اسلاید: 21 اسلاید<br>دسته: مجموعه مدیریت و مدیریت اجرایی ( ویژه ارائه کلاسی درس مبانی سازمان و مدیریت- مدیریت عمومی- اصول مدیریت- تئوریهای مدیریت پیشرفته )<br><br></p><div align="justify ">این فایل در زمینه " نقد و بررسی دیدگاه صاحبنظران کلاسیک مدیریت "بوده و در 21 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) برای درسهای مبانی سازمان و مدیریت- مدیریت عمومی - اصول مدیریت و تئوریهای مدیریت پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت و مدیریت اجرایی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشدمورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:<br></div>تعریف تئوری<br>تعریف مدیریت<br>تقسیم بندی مکاتب مدیریت<br>تقسیم بندی ویلیام اسکات<br>دوره کلاسیک<br>تئوری مدیریت علمی<br>اصول مدیریت تیلور<br>قواعد طلایی مدیریت تیلور<br>تئوری اداریون<br>تقسیم بندی فعالیت های سازمان از دیدگاه فایول<br>وظایف مدیران از نظر فایول<br>محدودیت های تئوری مدیریت اداری<br>تئوری بروکراسی<br>ویژگیهای بروکراسی وبر<br>ده اصل بروکراسی وبر<br>ایرادات وارده شده به بروکراسی<br>معایب مدیریت کلاسیک ودیدگاه ان نسبت به انسان و سازمان<br><br>پاورپوینت تهیه شده قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.<br> <a href="http://hamkarfile.ir/product/2757/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%86%D9%82%D8%AF+%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%DA%A9+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+/1612" target="_blank" class="buy"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></div></div>" target="" title="پاورپوینت نقد و بررسی دیدگاه صاحبنظران کلاسیک مدیریت "&gt;پاورپوینت نقد و بررسی دیدگاه صاحبنظران کلاسیک مدیریت text/html 2017-10-26T08:02:11+01:00 rezascania.mihanblog.com Eng Mohammad Reza تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی http://rezascania.mihanblog.com/post/328 <div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://hamkarfile.ir/product/2758/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%D8%AD%D9%85%D9%84+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%9B+%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%8C+%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF+%D9%88+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/1612" target="_blank">تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی</a></h5><p><a href="http://hamkarfile.ir/product/2758/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%D8%AD%D9%85%D9%84+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%9B+%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%8C+%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF+%D9%88+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/1612" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/838a1ce3e5ab737546b2e9d77d144338.jpg" alt="تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی"></a>عنوان: تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی<br>دسته: حقوق<br>فرمت: word (قابل ویرایش)<br>تعداد صفحات: 26 صفحه<br><br></p><div align="justify ">این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی " می باشد که در حجم 26 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی داخل متن تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:<br></div><br>چکیده<br>مقدمه<br>ماهیت حقوقی تعهد ایمنی<br>چهار سیستم متفاوت مسئولیت<br>مبنای مسئولیت در مقررات لاهه<br>مبنای مسئولیت در مقررات هامبورگ<br>مبنای مسئولیت در حقوق اسلامی<br>فهرست منابع<br><br>تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.<br> <a href="http://hamkarfile.ir/product/2758/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%D8%AD%D9%85%D9%84+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%9B+%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%8C+%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF+%D9%88+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/1612" target="_blank" class="buy"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></div></div>" target="" title="تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی"&gt;<a href="http://hamkarfile.ir/product/2758/تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی">تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی</a> text/html 2017-10-26T08:01:34+01:00 rezascania.mihanblog.com Eng Mohammad Reza تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی http://rezascania.mihanblog.com/post/327 <div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://hamkarfile.ir/product/2759/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA+%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%D9%82%D9%87+%D9%88+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C/1612" target="_blank">تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی</a></h5><p><a href="http://hamkarfile.ir/product/2759/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA+%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%D9%82%D9%87+%D9%88+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C/1612" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/f0c4ad024703aae46d36cca9f0cffac8.jpg" alt="تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی"></a>عنوان: تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی<br>دسته: حقوق<br>فرمت: word (قابل ویرایش)<br>تعداد صفحات: 66 صفحه<br><br></p><div align="justify ">این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی " می باشد که در حجم 66 صفحه با فرمت word تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:<br></div>چكیده<br>مقدمه<br>سوالات تحقیق<br>فرضیه های تحقیق<br>اهداف تحقیق<br>نوع روش تحقیق<br>مفهوم حقوق مالکیت فکری<br>مفهوم مالکیت فکری از دیدگاه حقوق عرفی<br>مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه<br>سابقه تاریخی حقوق مالکیت فکری<br>سابقه تاریخی در جهان<br>سابقه تاریخی در حقوق ایران<br>كنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های بین المللی حمایت از مالكیت فكری<br>كنوانسیون ژنو برای حمایت از تولید كنندگان صفحات صوتی در برابر تكثیر و نسخه برداری غیرمجاز صفحات صوتی آنها(1971)<br><br>كنوانسیون بروكسل مربو به توزیع سیگنال‌های حامل برنامه كه با ماهواره مخابره می‌شوند<br>موافقتنامه استراسبورگ در مورد طبقه‌بندی بین المللی اختراعات<br>معاهده قانون علامت تجار<br><br>موافقتنامه وین در مورد طبقه بندی بین‌المللی عناصر تصویری علایم<br>موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه كننده بركالا<br>موافقتنامه لوكارنو برای ایجاد طبقه‌بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی<br>مقررات حمایت از حقوق مالكیت فكری در حقوق ایران<br>قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348<br>قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352<br>حقوق مالكیت فكری در ایران<br>ضرورت تدوین و طراحی نظام مالكیت فكری<br>نواقص و ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالكیت فكری<br>پاره ای از اندیشه‌های فقهی در خصوص حقوق مالكیت فكری<br>حقوق پدیدآورندگان در فقه<br>حق تالیف از دیدگاه فقه<br>حق گواهی نامه اختراع از دیدگاه فقه<br>اسم تجاری از دیدگاه فقه<br> فهرست منابع<br><br>تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.<br> <a href="http://hamkarfile.ir/product/2759/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AA+%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%D9%82%D9%87+%D9%88+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C/1612" target="_blank" class="buy"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></div></div>" target="" title="تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی"&gt;تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی text/html 2017-10-26T08:00:38+01:00 rezascania.mihanblog.com Eng Mohammad Reza ترجمه تخصصی مقاله پردازش تصویر http://rezascania.mihanblog.com/post/326 <div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://hamkarfile.ir/product/2761/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1/1612" target="_blank">ترجمه تخصصی مقاله پردازش تصویر</a></h5><p><a href="http://hamkarfile.ir/product/2761/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1/1612" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/4129f9e5c356eebcb420193cc69cf106.jpg" alt="ترجمه تخصصی مقاله پردازش تصویر"></a>ترجمه تخصصی مقاله پردازش تصویر با عنوان<br></p><h3>Computation of Image Spatial Entropy Using Quadrilateral Markov Random Field</h3><br>محاسبه آنتروپی فضایی تصویر با استفاده از میدان­ تصادفی مارکوفی چهارضلعی<br><br>تعداد صفحات ترجمه شده (ورد): 18 صفحه<br>تعداد صفحات pdf لاتین :11 صفحه<br><a href="http://hamkarfile.ir/up/2167.pdf " title=" " target="_blank ">دانلود فایل لاتین </a><br><br>قسمتی از چکیده:<br>برای مثال، میدان تصادفی شبکه¬ای مارکوفی با توجه به وابستگی مورب (اریبی) دارای محدودیت¬هایی در سیستم همسایگی محلی خود است. یک مدل جدید، تحت عنوان میدان تصادفی مارکوفی چهارضلعی (QMRF) به منظور غلبه بر این محدودیت¬ها در این مقاله معرفی شده است. سپس یکی از ویژگی¬های QMRF با اندازه همسایگی 2 برای تجزیه یک تصویر پیش از تولید فایل¬های pdf دوبعدی مشترک بکار می¬رود که با استفاده از یک هیستوگرام مشترک با فرض همگنی برآورد می¬شوند.<br><br><h3>واژگان کلیدی: هیستوگرام تصویر، آنتروپی فضایی تصویر، میدان تصادفی شبکه¬ای مارکوفی (MMRF)، میدان تصادفی مارکوفی (MRF)، میدان تصادفی مارکوفی چهرضلعی (QMRF).</h3><br> <a href="http://hamkarfile.ir/product/2761/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1/1612" target="_blank" class="buy"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></div></div>" target="" title="ترجمه تخصصی مقاله پردازش تصویر"&gt;<a href="http://hamkarfile.ir/product/2761/ترجمه تخصصی مقاله پردازش تصویر">ترجمه تخصصی مقاله پردازش تصویر</a> text/html 2017-10-26T07:59:59+01:00 rezascania.mihanblog.com Eng Mohammad Reza یک روش تکاملی جدید برای حل مسئله خوشه بندی متعادل کننده بار روی شبکه های حسگر بی سیمelsevier 2013 http://rezascania.mihanblog.com/post/325 <div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://hamkarfile.ir/product/2762/%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87+%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87+%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C+%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1+%D8%A8%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D9%85elsevier+2013/1612" target="_blank">یک روش تکاملی جدید برای حل مسئله خوشه بندی متعادل کننده بار روی شبکه های حسگر بی سیمelsevier 2013</a></h5><p><a href="http://hamkarfile.ir/product/2762/%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87+%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87+%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C+%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1+%D8%A8%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D9%85elsevier+2013/1612" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/ee032404eb7284c9d90a4aaef135a0c0.jpg" alt="یک روش تکاملی جدید برای حل مسئله خوشه بندی متعادل کننده بار روی شبکه های حسگر بی سیمelsevier 2013"></a></p><div align="center ">ترجمه تخصصی مقاله elsevier با عنوان<br></div><div align="center ">A novel evolutionary approach for load balanced clustering problem for wireless sensor networks<br></div><br><div align="center ">یک روش تکاملی جدید برای حل مسئله خوشه بندی متعادل کننده بار روی شبکه های حسگر بی سیم<br></div><br><div align="center ">elsevier 2013<br></div><br><br>تعداد صفحات ترجمه شده (ورد): 17 صفحه<br>تعداد صفحات pdf لاتین :9 صفحه<br>دانلود فایل لاتین <br><br><br>چکیده<br><div align="justify ">گره‌های حسگر خوشه¬بندی یک روش کنترل توپولوژی موثر برای کاهش مصرف انرژی گره¬های حسگر به منظور حداکثر کردن طول عمر شبکه¬های حسگر بی¬سیم (WSN) است. با این حال، در خوشه¬بندی مبتنی بر WSN سرگروه¬ها (رئوس خوشه) مقداری بار اضافی را برای فعالیت¬های مختلفی از قبیل جمع¬آوری داده، ارتباط و تراکم داده¬های انباشته به ایستگاه پایه تحویل می¬دهد. بنابراین، متعادل کردن رئوس خوشه مسئله¬ای چالش برانگیز برای عملیات طولانی مدت WSN ¬ها می¬باشد. خوشه‌بندی متعادل کننده بار یک مسئله NP-hard برای یک WSN با بار نابرابر گره¬های حسگر است. الگوریتم ژنتیک (GA) یکی از محبوب¬ترین روش¬های تکاملی است که قادر است برای یافتن راه حل سریع و کارآمد چنین مسائلی بکار رود. در این مقاله، یک الگوریتم ژنتیک جدید مبتنی بر الگوریتم خوشه¬بندی متعادل شده بار را برای WSN پیشنهاد می¬کنیم. الگوریتم پیشنهادی، برای انجام درست هر دو بار برابر و همچنین بار نابرابر گره¬های حسگر نشان داده شده است.<br></div> <a href="http://hamkarfile.ir/product/2762/%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87+%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87+%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C+%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1+%D8%A8%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D9%85elsevier+2013/1612" target="_blank" class="buy"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></div></div>" target="" title="یک روش تکاملی جدید برای حل مسئله خوشه بندی متعادل کننده بار روی شبکه های حسگر بی سیمelsevier 2013"&gt;<a href="http://hamkarfile.ir/product/2762/یک روش تکاملی جدید برای حل مسئله خوشه بندی متعادل کننده بار روی شبکه های حسگر بی سیمelsevier 2013">یک روش تکاملی جدید برای حل مسئله خوشه بندی متعادل کننده بار روی شبکه های حسگر بی سیمelsevier 2013</a> text/html 2017-10-26T07:59:12+01:00 rezascania.mihanblog.com Eng Mohammad Reza تحقیق جامع و کامل ماهیت اوراق قرضه http://rezascania.mihanblog.com/post/324 <div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://hamkarfile.ir/product/2763/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87/1612" target="_blank">تحقیق جامع و کامل ماهیت اوراق قرضه</a></h5><p><a href="http://hamkarfile.ir/product/2763/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87/1612" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/22e6f3112b9ba67cf8115d0871ecd848.jpg" alt="تحقیق جامع و کامل ماهیت اوراق قرضه"></a>عنوان: تحقیق جامع و کامل ماهیت اوراق قرضه<br>دسته: حسابداری- مدیریت مالی- حقوق<br>فرمت: ورد (قابل ویرایش)<br>تعداد صفحات: 43 صفحه<br><br></p><div align="justify ">این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " ماهیت اوراق قرضه " می باشد که در حجم 43 صفحه با فرمت word تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته های حسابداری، مدیرت مالی و حقوق در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:<br></div>مقدمه<br>اوراق قرضه چیست؟<br>ماهیت اوراق قرضه<br>ویژگی‌های اوراق قرضه<br>انواع اوراق قرضه<br>سود اوراق قرضه<br>رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه<br>شرایط لازم برای صدور اوراق قرضه<br>ریسک و بازده اوراق بهادار<br>اوراق مشارک<br>ویژگی های اوراق مشارکت<br>تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت<br>اوراق قرضه (Bond) چیست؟<br>صادرکننده (فروشنده اولیه) و خریداران اوراق قرضه چه کسانی هستند؟<br>سررسید های اوراق قرضه چگونه هستند؟<br>اوراق قرضه کوتاه مدت یا Treasury bill<br>اوراق قرضه میان مدت یاTreasury Note<br>اوراق قرضه بلندمدت یاTreasury Bond<br>چرا شاخص اوراق قرضه به جای قیمت آن، بازدهی(Yield) است؟<br>بهترین جایگزین اسلامی "اوراق قرضه " چیست؟<br>جایگزین اسلامی اوراق قرضه<br>صکوک در گستره جهانی<br>تأمین مالی صکوک چگونه انجام می‌شود؟<br>صکوک اجاره پر طرفدار‌تر از صکوک مشارکت<br>سرمایه گذاری چیست ؟<br>ریسک نظام مند(سیستماتیک) به چه معناست؟<br>ابزارهای بازار سرمایه و تامین مالی<br>ابزارهای ویژه تامین مالی<br>منابع<br><br>تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.<br> <a href="http://hamkarfile.ir/product/2763/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87/1612" target="_blank" class="buy"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></div></div>" target="" title="تحقیق جامع و کامل ماهیت اوراق قرضه"&gt;تحقیق جامع و کامل ماهیت اوراق قرضه text/html 2017-10-26T07:58:28+01:00 rezascania.mihanblog.com Eng Mohammad Reza بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیت و مسئولیت پذیری اجتماعی و تعهد شغلی http://rezascania.mihanblog.com/post/323 <div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://hamkarfile.ir/product/2764/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D9%86%D8%AC+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA+%D9%88+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C+%D9%88+%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF+%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C/1612" target="_blank">بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیت و مسئولیت پذیری اجتماعی و تعهد شغلی</a></h5><p><a href="http://hamkarfile.ir/product/2764/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D9%86%D8%AC+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA+%D9%88+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C+%D9%88+%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF+%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C/1612" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/3273cd126b53c777a6165a3c7ff04142.png" alt="بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیت و مسئولیت پذیری اجتماعی و تعهد شغلی"></a>این پروپزال برای دانشجویان ارشد روانشناسی با موضوع بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیت و مسئولیت­پذیری اجتماعی و تعهد شغلی در معلمان ابتدایی مربوط به رشته روانشناسی تربیتی می باشد<br><br><br>فرمت: ورد<br>تعداد صفحات: 9 صفحه<br> <a href="http://hamkarfile.ir/product/2764/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D9%86%D8%AC+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA+%D9%88+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C+%D9%88+%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF+%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C/1612" target="_blank" class="buy"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p></div></div>" target="" title="بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیت و مسئولیت پذیری اجتماعی و تعهد شغلی"&gt;بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیت و مسئولیت پذیری اجتماعی و تعهد شغلی text/html 2017-10-26T07:57:59+01:00 rezascania.mihanblog.com Eng Mohammad Reza مقاله کنترل اطلاعات در محیط های ابری درس شیوه http://rezascania.mihanblog.com/post/322 <div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://hamkarfile.ir/product/2769/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87/1612" target="_blank">مقاله کنترل اطلاعات در محیط های ابری درس شیوه</a></h5><p><a href="http://hamkarfile.ir/product/2769/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87/1612" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/dde8fe5272c16fefe77362b1a67942d9.jpg" alt="مقاله کنترل اطلاعات در محیط های ابری درس شیوه"></a>مقاله کنترل اطلاعات در محیط های ابری مربوط به درس شیوه ارائه مطالب رشته مهندسی نرم افزار می باشد این مقاله از سایت های معتبر تهیه شده و اصل مقاله به انگلیسی و در فرمت PDFمی باشد که پس از ترجمه به صورت تایپ آماده شده است.هر دو فایل PDF و WORD قابل دانلود است.<br><br>تعداد صفحات ورد:21<br><br>چكیده:<br><br></p><div align="justify ">محاسبات ابری (محاسبات صورت گرفته در مناطق ابری)از جمله شایع ترین و وسوسه انگیز ترین حوزه های تكنولو‍‍ژی هستند كه این موضوع دست كم به واسطه مقرون به صرفه بودن و انعطاف پذیری بالای این نوع محاسبات است.اگرچه علی رغم افزایش ناگهانی فعالیت و علاقه نسبت به این حوزه،اما نگرانی های مهم و ثابتی نیز پیرامون روند محاسبه ابری وجود دارد كه مانع حركت این حوزه می شوندو در نهایت نیز محاسبات ابری را نوعی مدل جدید عرصه IT مطرح می سازند. در این مقاله ما به تعیین این مشكلات و تأثیر آنها بر اتخاذ روند مربوطه پرداخته ایم. به علاوه و آنچه كه حائز اهمیت است این است كه ما به توصیف این موضوع پرداخته ایم كه چگونه تركیب حقایق تحقیقی موجود در تعدیل موانع و نگرانی های موجود در راستای اتخاذ این روند تاثیر گذار بوده است<br></div><br> <a href="http://hamkarfile.ir/product/2769/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87/1612" target="_blank" class="buy"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></div></div>" target="" title="مقاله کنترل اطلاعات در محیط های ابری درس شیوه"&gt;مقاله کنترل اطلاعات در محیط های ابری درس شیوه text/html 2017-10-26T07:56:29+01:00 rezascania.mihanblog.com Eng Mohammad Reza خواص فیزیکی هیدرات Surfactant effects on gas hydrate formation http://rezascania.mihanblog.com/post/321 <div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://hamkarfile.ir/product/2772/Surfactant+effects+on+gas+hydrate+formation/1612" target="_blank">Surfactant effects on gas hydrate formation</a></h5><p><a href="http://hamkarfile.ir/product/2772/Surfactant+effects+on+gas+hydrate+formation/1612" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/ab00fcbe9c37cc3a4524eccb972bd207.png" alt="Surfactant effects on gas hydrate formation"></a></p><div align="center ">Surfactant effects on gas hydrate formation<br></div><br>فرمت: pdf <br>تعداد صفحات: 25 صفحه<br><br>مروری بر خواص فیزیکی هیدرات<br>هیدرات های گازی ساختار های پیچیده کریستالی هستند که از مخلوط آب و مولکول های گاز با اندازه<br>مناسب تشکیل می شوند. مولکول های گاز( یا مهمان) درون حفرههای شبکه آب (یا میزبان) که از طریق<br>پیوند هیدروژنی بین مولکول های آب بوجود آمده است، حبس می شوند. نمونه بارز این مولکول های<br>گازی ترکیبات کوچکتر از پنتان موجود در گاز طبیعی از قبیل متان، اتان، پروپان و دی اکسید کربن می<br>باشد.<br> <a href="http://hamkarfile.ir/product/2772/Surfactant+effects+on+gas+hydrate+formation/1612" target="_blank" class="buy"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></div></div>" target="" title="Surfactant effects on gas hydrate formation"&gt;<a href="http://hamkarfile.ir/product/2772/Surfactant effects on gas hydrate formation">Surfactant effects on gas hydrate formation</a> text/html 2017-10-26T07:55:34+01:00 rezascania.mihanblog.com Eng Mohammad Reza پروژه کامپیوتر von Neumann با quartus http://rezascania.mihanblog.com/post/319 <div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://hamkarfile.ir/product/2774/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1+von+Neumann+%D8%A8%D8%A7+quartus/1612" target="_blank">پروژه کامپیوتر von Neumann با quartus</a></h5><p><a href="http://hamkarfile.ir/product/2774/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1+von+Neumann+%D8%A8%D8%A7+quartus/1612" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/6ec1216581f7d1b31a0e3249edd44c18.png" alt="پروژه کامپیوتر von Neumann با quartus"></a>پروژه کامل کامپیوتر <span>von Neumann</span> با استفاده از نرم افزار quartus برای درس معماری کامپیوتر<br> <a href="http://hamkarfile.ir/product/2774/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1+von+Neumann+%D8%A8%D8%A7+quartus/1612" target="_blank" class="buy"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p></div></div>" target="" title="پروژه کامپیوتر von Neumann با quartus"&gt;<a href="http://hamkarfile.ir/product/2774/پروژه کامپیوتر von Neumann با quartus">پروژه کامپیوتر von Neumann با quartus</a>