تبلیغات
وبلاگicon
شولم پیکچر - تقسیمات کشوری-شهرستان فومن
 
 
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازدیدكننده گرامی ، خوش آمدید به سایت من .به صفحه اصلی وبلاگ بروید بعد از مشاهده لینک کانال شولم پیکچر به کانال شولم پیکچر بپیوندید..
 
 
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

مساحت این شهرستان 765/375 كیلومتر مربع و شامل دو بخش مركزی و سردار جنگل، دو شهر فومن و ماسوله و هفت دهستان به نام های آلیان، رودپیش، گشت، گوراب پس، لولمان و... میباشد


 بخش مركزی شهرستان فومن

           دهستان رودپیش

         دهستان گشت

          دهستان گوراب پس

           دهستان لولمان

شهر: فومن

    بخش سردار جنگل

          دهستان آلیان

          دهستان سردار جنگل

شهر: ماسوله

اسامی روستاهای شهرستان فومن

 بخش مركزیشهرستان فومن (دهستان های گشت، گوراب پس، لولمان و رودپیش


 دهستان گشت

گشت، كرد محله، مهدی محله، حلقه بسته، شولم، بوئین، خلیل سرا، شكالگوراب، امامزاده تقی، حسین كوه، گراكو، نصراله محله، شالده، گشت گوراب، شیرذیل، علیسرا، پیش حصار، دارباغ، كمسر، حسین آباد، شلكبانان، مودگان، رودبار چیره، للكام ، {پلنگ كل، جهود، دیلم بیجار، قلعه كل}.


دهستان گوراب پس

گوراب پس، خسرو آباد، فتحعلی محله، كلفت، سید سرا، سید آباد، سسطلان، گشت رودخان، حیدرآلات، سیاه كش، گرداولاست، كیش رودبار، راسته كنار بویین، قلعه رودخان ، حلاج محله، ازبر، تنگ دره، فوشه، ملسكام، باسكم رود (باسكم روبار)، تله كنگاه.


 دهستان لولمان

اشكلن، باغبانان، كمامردخ، شیرتر، خشكنودهان، سه پیران ،سیاه پیران كسمایی، لولمان، كلده، اتورسرا، نصراله آباد، قصابعلی سرا، سیاه پیران كاشانی، شنبه بازار، پامسار، ماوردیان.


 دهستان رود پیش

آلاسر، رودپیش، خرم بیشه، حلقه سر، تازه آباد كلاشم، لادمخ، معاف محله، گیگاسر، گل افزان، كیابان، میرمحله، مالوان، پیشده، خداشهر، خسمخ ، چیران ، كهنه گوراب، مخسر، خطیب گوراب، گوشلوندان، خطیب گوراب، ملاكوه، {سند،سنگ بیجار، كردآباد، نوره}.


   بخش سردار جنگل (دهستان های آلیان و سردار جنگل

دهستان آلیان

پلنگ دره، تطف رود (تتف رود)، توسه كله، تیمور كوه (تمبر كل)، جیرده، خجكه، سیاهورود، عباسكوه، كوریه، كیش دره، گاو كوه (گاكو)، مسجد پیش، سفیدسنگان (اسپی سنگن)، دوال كوه، شلاش دره (شلشه دره) ، كلتان سر، میشكه، موسی كوه، لطیم پرد (لتین پرد)، تیمور كله.


 دهستان سردار جنگل

خانوانه (خانه وانه)، آبرود، آغوزكله، اسپیداربن، اشكلیت، امامزاده هاشم،انجیل بنه، پرده سر، توتون لات، توری شم، داره سر، درام درام باران، سیاه خونی، شاددول، واشنا، ماكلوان، بركیله، بره گون، لات، جیرزودل، چپول، چپول كش، خالصان، درفشه، دله خانی، رباب چال، رضی نسا، زردلجه، زودل، زیده، سیخ بن، سیابكون، سیاه كش، شالتوك، شله ویل، كلرم، كلوعه (كهل كومه)، كوره خرم، كلرم، كمادول، كنده سر، كوچیچال، گسكره، لش، ملاباغ، ملال، میان رز، نمی هشت، وزمنا، وقفی، ویزبن، هرزل كوه، كاسی سرا.
 
 
 
 
 
کسب درآمد پاپ آپ مطالب جالب و خواندنی